Bedrijfskundige ondersteuning

De bedrijfskundige achtergrond vormt bij alle activiteiten van ons bedrijf het fundament. Het is een manier van probleembenadering, die op basis van feitelijkheden logische verbanden over het gehele proces legt en zo voor complexe situaties tot pragmatische oplossingsgerichte adviezen leidt.

Deze benadering wordt toegepast bij implementatie van algemeen geldende kwaliteitssystemen zoals ISO, HACCP, Total Quality Management en kwaliteitssystemen voor de gezondheidszorg zoals INK, NIAZ, HKZ.

Ook voor functiebeschrijvingen en bij functiewaarderingssystemen is een bedrijfskundige benadering van belang, omdat dan tegelijkertijd proceslogica en onderlinge taakverdeling aan de orde komen.

Daarnaast kunt u bij ons terecht voor communicatieve ondersteuning voor het opstellen van een communicatieplan ter voorbereiding van veranderingen in de organisatie, begeleiding van schriftelijke uitingen, zoals een (sociaal) jaarverslag en het uitwerken en audiovisueel gereedmaken van presentaties.


Uitgevoerd onder andere voor:

  • Instelling gezondheidszorg
  • Gemeentelijke en provinciale instanties
  • Logistieke dienstverlener koel/vries
  • Diverse (in-house) opleidingen