Planning en besturing

Planning, besturing en control zijn het hart van een goede bedrijfsvoering in elke organisatie. Ontwikkelen, aanscherpen en implementeren van planningsystematiek ten behoeve van overzicht over de activiteiten, hun onderlinge samenhang en uiteraard het rendement ervan, is het managementgereedschap voor een succesvolle onderneming.

De omvang van de activiteiten per tijdseenheid en de voorspelling van fluctuaties (invloedsfactoren intern / extern, zoals beleidplannen, sales, seizoensinvloeden, trendontwikkelingen) worden vastgelegd in budgetgegevens. Om adequaat te kunnen sturen wordt de operatie inzichtelijk gemaakt door het ontwikkelen van kengetallen die snel beschikbaar kunnen zijn en, vooruitlopend op de financiële informatie, een betrouwbaar beeld geven van de activiteiten en van de kosteneffectiviteit. Dit geldt evenzeer voor logistieke ketenactiviteiten als voor een productieorganisatie.