Nieuwbouw, verbouw, lay-out en inrichting

Voor het ontwikkelen en beoordelen van bouwplannen moet uitgegaan worden van de operationele eisen en wensen van het bedrijf, waarbij rekening gehouden wordt met een optimale ruimtebenutting in overeenstemming met de gewenste systematiek. Hoewel eenieder het vorenstaande onmiddellijk zal beamen, wordt toch vaak onvoldoende gebruik gemaakt van de (enige) kans om ook het bedrijf(sproces) aan te passen aan de nieuwe omstandigheden en mogelijkheden. Deze aanpassingswensen en de bijbehorende lay-out en inrichting zouden de feitelijke opdrachtformulering voor de (ver)bouwplannen moeten vormen.

Wij zijn ervan overtuigd, dat het beter is om vooraf goed na te gaan wat bereikt moet worden en vervolgens deze plannen nauwgezet en volledig uit te werken, alvorens de opdrachten tot aanpassing van ruimten of nieuwbouw te verstrekken.
Hiermee wordt voorkomen, dat na de realisering van de aanpassing of nieuwbouw doelstellingen toch niet waargemaakt worden, waarna adviseurs ingeschakeld worden om het gewenste resultaat alsnog te bereiken. Dit kost veel en een optimum kan vaak niet meer worden gevonden.

Architecten, bouwkundigen en aannemers bekijken nieuwbouwplannen vanuit hun eigen expertise. Zij kennen de mogelijkheden en onmogelijkheden van constructies, materiaalgebruik, overspanningen, bouwverordeningen en weten hoe de bouwmassa zich verhoudt met de omgeving. Zij kunnen echter meestal niet voldoende diepgaand ingevoerd zijn in uw bedrijfsvoering en de specifieke ruimtelijke voorwaarden voor een goed verlopende organisatie. Begeleiding bij het ontwikkelen van de plannen namens de opdrachtgever, levert vrijwel zeker een aanzienlijke besparing ten aanzien van meer / minder werk en vervolgens zet de besparing zich door in de toekomstige exploitatie door een goede afstemming van de werkomgeving op de bedrijfsactiviteiten.

Deze begeleiding kan worden voortgezet tijdens de bouw, zodat er altijd namens de opdrachtgever een deskundig aanspreekpunt beschikbaar is voor het afstemmen van bouwkundige en operationele discrepanties.


Uitgevoerd onder andere voor:

  • Levensmiddelenindustrie
  • Logistieke dienstverleners
  • Toeleverancier tuinbouw
  • Uitgever
  • Tabaksgroothandel
  • Tuinbouwcoöperatie
  • Belangenorganisatie
  • Elektrotechnische groothandel
  • Houttoeleverancier
  • Verpakkingsindustrie