Bemiddeling bij geschillen tussen verladers en logistieke dienstverleners

Deskundige beoordeling van de feiten vormt de basis. Vaak is dit een beginpunt om gezamenlijk tot een oplossing te komen die tegemoet komt aan het rechtvaardigheidsgevoel van beide partijen. Door het wederzijds inzicht in de factoren die tot het geschil geleid hebben kunnen soortgelijke voorvallen in de toekomst vermeden worden. Wij achten het onze taak in voorkomende gevallen, dan ook aanbevelingen te doen op welke wijze in de toekomst - ook bij veranderende markten - geschillen voorkomen kunnen worden.

Waar de primaire bemiddeling niet tot resultaat leidt, behoort arbitrage (met en zonder juridische bijstand) tot de mogelijkheden, evenals onderzoek door een "commissie van wijze mannen".


Uitgevoerd onder andere voor:

  • Zelfbedieningsgroothandel en dienstverlener
  • Logistieke dienstverlener en logistieke dienstverlener
  • Huishoudelijke industrie en logistieke dienstverlener
  • Belangenorganisatie en logistieke dienstverlener