Interimmanagement

Continuïteit van bestuurlijke en managementfuncties is van groot belang.

Vanuit verschillende perspectieven kan overgegaan worden tot het aanstellen van een interimmanager. Hierbij valt te denken aan het ondersteunen van de directie bij de invoering van projectresultaten, maar ook het tijdelijk overnemen van bevoegdheden in het kader van recoverymanagement.

Het is vaak niet nodig om de interimmanager de hele week in huis te hebben. Wij zijn van mening dat een interim-periode zo kort mogelijk moet duren. Hiermee wordt voorkomen dat de interimmanager te veel zijn visie oplegt voor de lange termijn.


Uitgevoerd onder andere bij:

  • Logistieke dienstverleners
  • Verladersorganisatie
  • Metaalindustrie
  • Levensmiddelenindustrie