Recovery management

Cash-flow en liquiditeitsproblemen;
Stagnerend rendement van activiteiten;
Bezwaren van de bank voor continueren of uitbreiden van de kredietfaciliteiten;

Allerlei redenen om kritisch naar de bedrijfsvoering te kijken, waardoor de onzekere toekomst voor het bedrijf kan worden omgezet naar een - mogelijk meer gestroomlijnde - wijze van opereren in een financieel gezondere omgeving.


Uitgevoerd onder andere bij:

  • Transportbedrijven
  • Touringcarbedrijven
  • Beveiligingsindustrie
  • Verpakkingsindustrie
  • Toeleverancier tuinbouw
  • Kabelindustrie