Operationele due dilligence

De operationele due dilligence richt zich op de systemen, methoden, middelen en verplichtingen die samenhangen met de activiteiten van het bedrijf. Naast financiële informatie, wordt gekeken of en in hoeverre potentiële samenwerking / overname / fusie een reële basis heeft, ten aanzien van compatibiliteit van (geautomatiseerde) systemen, werkmethodes, personele verworvenheden.

Verder wordt specifiek onderzocht of er verplichtingen bestaan, die niet uit de reguliere bedrijfsinformatie en de financiële verslaglegging blijken, maar wel een toekomstig bedrijfsresultaat beÏnvloeden.


Uitgevoerd onder andere bij:

  • Transportbedrijven