Operationele scan

Door het uitvoeren van een operationele scan in productiebedrijven of op transportgebied, inkoop, warehousing en organisatie krijgt u inzicht in de effectiviteit van de processen. Hierbij worden de organisatie en de werkmethoden belicht in samenhang met de doelstellingen van het bedrijf, de marktfactoren, de financiële positie en kostenstructuur.

Potentiële succesfactoren komen aan de orde, maar ook mogelijke probleemgebieden worden duidelijk in beeld gebracht.

De bevindingen worden vaak gebruikt voor een operationele ondersteuning bij investerings- en kredietaanvragen.


Uitgevoerd onder andere bij:

  • Tuinbouwcoöperatie
  • Transportbedrijven
  • Rechtbank
  • Productiebedrijf zaden
  • Groothandel in verpakkingsmiddelen
  • Productiebedrijf geneesmiddelen
  • Meubeldetailhandel
  • Verpakkingsindustrie
  • Touringcarbedrijf
  • Groothandel optiek